Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
 
Kulturomaniak

ZMIANY - KULTUROMIANIAK 2021

Uwaga!

 • Z uwagi na aktualne obostrzenia kategorie TEATR i TANIEC odbędą się w wersji ON-LINE.
 • Pełne nagrania (zgodnie z regulaminowym czasem) laureatów I etapu należy przesłać  na e-mail: akustyk.gckmrozy@gmail.com do wtorku 18 maja 2021 r. do godz. 24.00.  
 • Przypominamy, że w II etapie wszystkie kryteria oceny są obowiązujące (m.in. kostiumy  i scenografia).  
 • Przesłuchania w kategorii ŚPIEW odbędą się NA ŻYWO – każdemu uczestnikowi może towarzyszyć wyłącznie 1 osoba, np. opiekun artystyczny/opiekun prawny (w przypadku grup  z kategorii młodszych prosimy o zapewnienie odpowiedniej ilości opiekunów, jednak ograniczając ich liczbę do niezbędnego minimum).  
 • Uczestników oraz osoby z nimi przybywające obowiązują aktualne zasady bezpieczeństwa,  w tym noszenie maseczek, dezynfekcja rąk oraz zachowywanie odpowiedniego dystansu.   
 • Występujący mogą zdjąć maseczkę wyłącznie na czas występu.
 • Wyniki wszystkich kategorii zostaną ogłoszone podczas finału w niedzielę 31 maja 2021 r., który rozpocznie się o godz. 16.00.
 • Finał odbędzie się na żywo, uświetniony występem gwiazdy oraz wybranych laureatów wraz  z transmisją on-line dla pozostałych uczestników Przeglądu.  
 • W tym tygodniu opublikujemy przypomnienie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz pozostałe sprawy organizacyjne, w tym zasady poruszania się po budynku GCK z zaznaczeniem wejść i wyjść.

 

KULTUROMANIAK 2021:

 WYNIKI TEATR - ETAP I

WYNIKI ŚPIEW - ETAP I

WYNIKI TANIEC - ETAP I

 

Występy na żywo w kategorii teatr odbęda się:

19 maja - grupy młodsze (przedszkola i klasy "0", szkoły podstawowe kl. I-III, IV-VI)

20 maja - grupy starsze (szkoły podstawowe  kl. VII-VIII, szkoły średnie i dorośli)

Godziny występów podamy w poniedziałek 10 maja.
------------------

regulamin i załączniki

zmieniony regulamin

PLIK DOSTĘPNY WCAG 2.0 - zmieniony regulamin i załączniki 

Najważniejsze terminy:

UWAGA❗️❗️❗️ UWAGA❗️❗️❗️

ZMIANA TERMINÓW:
23 kwietnia 2021 - termin przyjmowania zgłoszeń w kategoriach śpiew, taniec
30 kwietnia - termin przyjmowania zgłoszeń w kategorii teatr
7 maja 2021 - ogłoszenie wyników I etapu
TERMINY BEZ ZMIAN:
6 maja 2021 - termin przyjmowania zgłoszeń w kategorii plastyka
17-21 maja 2021 - przegląd
30 maja 2021 - Finał

 

-------------------------------------

KULTUROMANIAK - JESIEŃ 2020:

WYNIKI - KATEGORIA PLASTYKA

WYNIKI - KATEGORIA ŚPIEW

WYNIKI - KATEGORIA TANIEC

WYNIKI - KATEGORIA TEATR

FINAŁ ON-LINE

https://youtu.be/jcUVD3DuU4c

 

Zgłoszone nagrania:

ŚPIEW:

PRZEDSZKOLA i KLASY 0

KLASY I-III:

KLASY IV-VI:

KLASY VII-VIII:

SZKOŁY ŚREDNIE I DOROŚLI:TANIEC:

PRZEDSZKOLA i KLASY 0:

KLASY I-III:

KLASY IV-VI:

KLASY VII-VIII:

SZKOŁY ŚREDNIE I DOROŚLI:


TEATR:

wszystkie nagrania

 

jury - kategoria plastyka

jury - kategoria - śpiew

jury - kategoria taniec

jury - kategoria teatr 

Wydłużamy termin przyjmowania nagrań wideo do II etapu w kategoriach śpiew, taniec, teatr do niedzieli 18 października do godz. 24.00.

WYNIKI I ETAPU:

ŚPIEW

jury - kategoria śpiew

przedszkola i klasy 0

szkoły podstawowe klasy I-III

szkoły podstawowe klasy IV-VI

szkoły podstawowe klasy VII-VIII

szkoły średnie i dorośli

 

TANIEC

przedszkola i klasy 0

szkoły podstawowe klasy I-III

szkoły podstawowe klasy IV-VI

szkoły podstawowe klasy VII-VIII

szkoły średnie i dorośli

 

TEATR

 

zmiana w regulaminie - wersja X 2020

Przegląd w kategoriach teatr, śpiew, taniec jest przeprowadzony wyłącznie w wersji on-line.

Wyniki przesłuchań nagrań I etapu zostaną ogłoszone 8 października 2020 r. z zastrzeżeniem, ze w kategoriach taniec i teatr do II etapu przechodzą wszyscy uczestnicy, których zgłoszenia zostały przyjęte.

Uczestnik zakwalifikowany do udziału w II etapie powinien przesłać nagranie wideo całej wykonywanej w I etapie piosenki, układu tanecznego, przedstawienia najpóźniej do dnia 16 października do godz. 24.00 na adres mailowy: kulturomaniak2020@wp.pl (plik nie może być większy niż 100 MB, powinien być opisany: kategoria merytoryczna_kategoria wiekowa_imię i nazwisko uczestnika /nazwa zespołu)

Nagranie wideo może być całością tego samego nagrania, którego fragment przesłano do I etapu, może to być też nowe nagranie, pod warunkiem wykonania tej samej piosenki, układu tanecznego, przedstawienia.

Dla nagrania wideo przesyłanego do II etapu obowiązują wszystkie warunki techniczne i merytoryczne odnoszące się do nagrań przesyłanych do I etapu oraz podane w opisach poszczególnych kategorii merytorycznych w Regulaminie z uwzględnieniem zapisów podanych w poniższych punktach:

- należy przesłać nagranie wideo całej piosenki, układu tanecznego, przedstawienia;

- na nagraniu nie mogą być widoczne nazwy innych przeglądów artystycznych (wokalnych, tanecznych i innych) ani żadne reklamy;

- w przypadku występów grupowych dopuszczalne jest zwiększenie liczby uczestników zespołu, jeżeli ograniczenie wynikało z wymiarów sceny sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Mrozach;

- w kategorii teatr będą brane pod uwagę również kryteria: dostosowanie scenografii i strojów do treści przedstawienia oraz właściwy dobór ewentualnej oprawy muzycznej, które nie były brane pod uwagę  w nagraniach w I etapie;

Nagrania zgłoszone do II etapu będą umieszczone na kanale GCK Mrozy w serwisie YouTube i będą ogólnodostępne do dnia 30 października 2020 r.

W czasie finału przeglądu, który odbędzie się na żywo w wersji on-line w serwisie YouTube 25 października 2020 r. o godz. 16.00 zostaną ogłoszone wyniki we wszystkich kategoriach;

Nagrody zostaną wysłane laureatom na adresy podane w kartach zgłoszenia.

KATEGORIA PLASTYKA:
kategoria plastyka pozostaje bez zmian. Prace przesyłajcie do 8 października

Kulturomaniak online

REGULAMIN - wersja IX 2020

załącznik 1 - karta zgłoszenia
załącznik 2 - zgody
załącznik 3 - zgody plastyka

Kulturomaniak 2020 - plakat

Kulturomaniak - nowy termin

kategorie śpiew, taniec i teatr :

 • Konkurs w ww. kategoriach prowadzony będzie dwuetapowo.
 • I etap – eliminacje. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie będzie przesłanie nagrania wideo fragmentu samodzielnie wykonanego, zgłoszonego do konkursu utworu, układu tanecznego bądź przedstawienia teatralnego.
 • II etap – do drugiego etapu zaproszeni zostaną uczestnicy wyłonieni w eliminacjach. Wyniki eliminacji zostaną ogłoszone 8 października (w postaci listy z kolejnością występów).


______________________

 ARCHIWUM:

KULTUROMANIAK 2020
edycja XIV

KULTUROMANIAK 2019
edycja XIII

KULTUROMANIAK 2018
edycja XII

KULTUROMANIAK 2017
edycja XI

KULTUROMANIAK 2016
Juileuszowa X edycja

KULTUROMANIAK 2015

relacja FINAŁ
relacja PRZEGLĄD


KULTUROMANIAK 2014 
Przegląd
Finał 


logo_gck
Uwaga!
Kulturomaniak 2021! Zgłoszenia w kategorii plastyka przyjmujemy tylko do czwartku 6 maja!

Kino Mikroklimat